Escautville
Identiteit Typografie Webdesign

Nieuwe identiteit en website voor het culturele platform 'Escautville' dat kunstenaars ondersteunt bij het maken van audiovisuele producties, bij het vinden van financiering door het creëren van een kader en door zich bezig te houden met publiciteit en presentatie. Het alternatieve beheerskantoor/platform is opgezet door videokunstenaars: Wim Catrysse, Jos de Gruyter & Harald Thys, Ria Pacquée, Koen Theys en Frank Theys (de artistieke kern), als antwoord op de toenemende complexiteit van de audiovisuele sector als geheel en van de projecten van de oprichters in het bijzonder. De beelden die gebruikt zijn in deze designs zijn auteursrechtelijk beschermd door de kunstenaars in kwestie.